Polityka dopuszczalnego użytkowania

Dnia: 2020-05-01

Niniejsza Polityka dopuszczalnego użytkowania określa listę dopuszczalnych i niedopuszczalnych zachowań w odniesieniu do naszych Usług. Jeśli uznamy, że naruszenie zasad jest umyślne, powtarzane lub stwarza wiarygodne ryzyko szkody dla innych użytkowników, naszych klientów, Usług lub osób trzecich, możemy zawiesić lub zablokować dostęp. Te zasady mogą się zmieniać w miarę wzrostu i ewolucji OKOAPP, dlatego prosimy o regularne sprawdzanie aktualizacji i zmian.

Wymagane

 1. przestrzegać wszystkich Warunków świadczenia usług przez użytkownika, w tym warunków niniejszej Polityki dopuszczalnego użytkowania;
 2. przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji rządowych, w tym między innymi wszystkich przepisów dotyczących prywatności;
 3. występować jedynie w imieniu Firmy, do której Użytkownik posiada wszystkie zgody wynikające z prawa, zgodnie z wytycznymi podanymi w Warunkach Świadczenia Usług
 4. zachować poufność haseł i wszystkich innych danych logowania;
 5. monitorować i kontrolować całą aktywność prowadzoną za pośrednictwem konta w związku z Usługami;
 6. niezwłocznie powiadom nas, jeśli dowiesz się lub podejrzewasz jakąkolwiek nielegalną lub nieautoryzowaną działalność lub naruszenia bezpieczeństwa dotyczącego Twoich kont, w tym utraty, kradzieży lub nieuprawnionego ujawnienia lub użycia nazwy użytkownika, hasła lub konta.

Zabronione jest

 1. zezwalać stronom trzecim niebędącym Upoważnionym użytkownikiem na uzyskiwanie dostępu do Usług lub używania nazwy Użytkownika lub hasła Użytkownika;
 2. udostępniać, przenosić lub w inny sposób zapewniać dostęp do rachunku wyznaczonego dla Ciebie innej osobie;
 3. przesyłać do Usług lub przesyłać z nich wszelkie dane, pliki, oprogramowanie lub łącza, które zawierają lub przekierowują do wirusa, konia trojańskiego, robaka lub innego szkodliwego komponentu lub technologii, która bezprawnie uzyskuje dostęp lub pobiera treści lub informacje przechowywane w Usługach lub na sprzęcie MSSI lub jakiejkolwiek strony trzeciej;
 4. próbować odtwarzać kod źródłowy, dekompilować, hakować, wyłączać, ingerować, dezasemblować, modyfikować, kopiować, tłumaczyć lub zakłócać funkcje, funkcjonalność, integralność lub wydajność Usług (w tym wszelkie mechanizmy stosowane do ograniczania lub kontrolowania funkcjonalności Usług ), jakiekolwiek korzystanie z Usług przez osoby trzecie lub wszelkie dane osób trzecich w nich zawarte (z wyjątkiem przypadków, gdy ograniczenia takie są zabronione przez obowiązujące prawo);
 5. podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Usług lub powiązanych systemów lub sieci lub do pokonania, uniknięcia, ominięcia, usunięcia, dezaktywacji lub w inny sposób obejścia jakichkolwiek mechanizmów ochrony oprogramowania lub mechanizmów monitorowania Usług;
 6. uzyskać dostęp do Usług w celu zbudowania podobnego lub konkurencyjnego produktu lub usługi lub skopiowania jakichkolwiek pomysłów, funkcji, funkcji lub grafiki Usług;
 7. podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot, w tym, między innymi, naszego pracownika, „Administratora”, „Właściciela” lub dowolnego innego Upoważnionego użytkownika, lub fałszywie oświadczać lub w inny sposób wprowadzać w błąd przynależność do osoby, organizacji lub podmiotu;
 8. uzyskiwanie dostępu do naszych usług w jakikolwiek inny sposób niż przez nasze publicznie dostępne interfejsy (np. tworzenie kont zbiorczo);
 9. wysyłać zmienione, oszukańcze lub fałszywe informacje identyfikujące źródło, w tym „fałszowanie” lub „phishing”;
 10. udzielać podlicencji, odsprzedawać, udostępniać w czasie lub w podobny sposób wykorzystywać Usługi;
 11. korzystać z Usług w celach konsumenckich, ponieważ OKOAPP jest przeznaczony do użytku przez firmy i organizacje;
 12. używać danych kontaktowych lub innych informacji uzyskanych z Usług (w tym adresów e-mail) do kontaktowania się z dowolnymi osobami bez ich zgody lub upoważnienia lub do tworzenia lub dystrybucji list mailingowych lub innych zbiorów informacji kontaktowych lub profilów użytkowników dla Autoryzowanych użytkowników do użytku poza Usługami; lub
 13. zezwalać, zezwalać, włączać, nakłaniać lub zachęcać osoby trzecie do wykonywania któregokolwiek z powyższych.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: