Terms & privacy

English

Below we present three basic documents regulating the terms of using the services and privacy policy. Please read them carefully and if you have any doubts, please contact a lawyer.

  1. Terms of use
  2. Privacy policy
  3. Operational rules and rules of use
  4. Affiliate program - Rules and regulations

Polish

Poniżej prezentujemy dwa podstawowe dokumenty, regulujące kwestie warunków korzystania z usług i polityki prywatności. Prosimy o uważne zapoznanie się z prezentowanymi treściami a jeżeli budzą one jakiekolwiek wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z prawnikiem.

  1. Ogólne warunki świadczenia usług
  2. Polityka prywatności
  3. Polityka dopuszczalnego użytkowania
  4. Opis działania i zasady korzystania z OKOAPP
  5. Regulamin programu afiliacyjnego

Entity responsible:

Mariusz Stefaniak Specjalista Informatyk
ul. Krańcowa 12
63-004 Tulce
NIP: PL7771843013

Should you have any question, don't hesitate contacting us at: